images/fade/fade1.jpg

En zo was het op zaterdag 17 oktober 2020 alweer de vierde online clubmeeting van dit akelige corona jaar. Deze keer was afgesproken om de klok van 10:00 uur strak aan te houden. Dit omdat het de vorige keren telkens al ruim voor de starttijd begon, hierdoor misten diverse deelnemers het eerste deel van de bijeenkomst. Voorzitter Ron van Schaik begon de meeting met de mededeling dat er dit jaar helaas geen fysieke clubdagen meer plaats kunnen vinden.

Dit is een verslag van de on-line meeting gehouden op 27 juni 2020 van 10.00 tot 12.00 uur.
Hierbij werd gebruik gemaakt van een HCC-server met Jitsi software welke was te benaderen via de link http://wij.hcc.nl/commodore.  In wisselende samenstelling zijn er 30 deelnemers aanwezig geweest.

De organisatie en het doel

De Commodore Gebruikers Groep is een onderdeel van de landelijke vereniging . We zijn een bloeiende club en hebben momenteel meer dan 350, inmiddels weer merendeels actieve, leden. Het doel van onze club om de gebruikers, liefhebbers en verzamelaars van Commodore en Amiga computers met elkaar in contact te brengen. Zo zijn we bijvoorbeeld niet alleen actief met retro gamen maar doen ook veel aan hardware innovatie.