images/fade/fade1.jpg

C64OSGreg Nacu heeft op zijn website C64OS.com een uitgebreide koopgids geplaatst. Er worden meer dan 450 artikelen getoond voor alle Commodore 8-bit systemen zoals de PET, VIC20, C64 en Plus/4. Alle producten zijn verkrijgbaar of zijn in de maak. Greg werkt hard aan beschrijvingen voor alle artikelen en heeft er inmiddels 20 beschikbaar. Klik hier voor de website (engels).

20200220 Online Clubdag01Opening & ALV

Zaterdag 20 februari j.l. om precies 10:00 uur begon onze zesde online clubdag alweer, en daarmee de eerste van 2021. De allereerste keer waren we maar met een paar deelnemers maar dit is inmiddels uitgegroeid tot rond de dertig. 20200220 Online Clubdag02Daar zijn actieve bezoekers bij, maar ook mensen die het gewoon leuk vinden om mee te kijken en luisteren. Hartstikke mooi natuurlijk en we hopen dat het aantal deelnemers de komende online clubdag op zaterdag 17 april nog groter zal zijn. Al blijft een “echte” clubdag natuurlijk altijd te prefereren boven een online gebeuren.

En zo was het op zaterdag 17 oktober 2020 alweer de vierde online clubmeeting van dit akelige corona jaar. Deze keer was afgesproken om de klok van 10:00 uur strak aan te houden. Dit omdat het de vorige keren telkens al ruim voor de starttijd begon, hierdoor misten diverse deelnemers het eerste deel van de bijeenkomst. Voorzitter Ron van Schaik begon de meeting met de mededeling dat er dit jaar helaas geen fysieke clubdagen meer plaats kunnen vinden.

Om precies 10:00 uur begon onze vijfde online clubdag van 2020. Het aantal deelnemers groeit elke keer weer en we zaten nu ruim boven de 30 bezoekers (al was niet iedereen tegelijk online).  Ondergetekende (Ron van Schaik) opende de virtuele clubdag met een kleine terugblik op het afgelopen (akelige) corona jaar. Ook een kleine vooruitblik op het nieuwe jaar waarin we voorlopig nog geen echte clubdagen kunnen houden. Met wat geluk kan het misschien in juni of augustus weer maar laten we er maar niet teveel op vooruit lopen.

Dit is een verslag van de on-line meeting gehouden op 27 juni 2020 van 10.00 tot 12.00 uur.
Hierbij werd gebruik gemaakt van een HCC-server met Jitsi software welke was te benaderen via de link http://wij.hcc.nl/commodore.  In wisselende samenstelling zijn er 30 deelnemers aanwezig geweest.